Nguyễn Thị Hồng Nhung

Liên hệ

Ngày sinh: 10/04/2000

Nguyên quán: Thái Bình

Tạm trú: TP.HCM

Đã tốt nghiệp PTTH.

Đang theo học lớp Spa chuyên nghiệp tại P2H Academy.

In stock
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Rate this post