Phạm Văn Tuyền

Liên hệ

Ngày sinh: 21/05/1994

Nguyên quán: Nam Định

Tạm trú: TP.HCM

Đã tốt nghiệp PTTH.

Đang theo học lớp Phun xăm thẩm mỹ tại P2H Academy.

In stock
Phạm Văn Tuyền
Rate this post